Gereformeerde Kerk Pretoria-Magalieskruin
Kontak ons


Welkom by die webwerf van Pretoria-Magalieskruin.

Ons eredienste begin in 2019 op Sondae om 10:00 en 19:00.

DIE GEREFORMEERDE KERK PRETORIA-MAGALIESKRUIN
’n Bekendstelling

Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Magalieskruin is ’n Bybelgetroue kerk waar die eer van God eerste kom.

Ons basiese uitgangspunte:
- Jesus Christus is die enigste Verlosser van mense en die Hoof van hierdie gemeente.
- Ons saligheid is van begin tot einde onverdiende genade.
- Die Bybel is God se Woord en is in alles waar en betroubaar.
- Ons diens aan God en ons lewe as Sy kinders moet volgens Sy Woord gevorm word.

Ons strewe daarna
- Om God weekliks opreg saam te aanbid in eredienste
- Om geestelik opgebou te word deur die dienste en gawes wat die Here gee
- Om mekaar as broers en susters in die Here lief te hê en by te staan
- Om armes en ander mense in nood in hierdie gemeente en wyer met liefde te help
- Om die Here se Woord gedurig te ondersoek met die oog op ’n Bybelse lewenstyl
- Om deel te neem aan die verspreiding van die evangelie na almal wat sonder die Here lewe.

Wil u ons beter leer ken, of deel word van hierdie gemeente, of u kinders hier laat onderrig?
Doen een van die volgende:
- Kom woon solank ons eredienste by en bring u kinders vir onderrig.
- Gaan kyk na ons webwerf (gkmagalieskruin.co.za) en wat daar aangebied word.
- Kontak ds Gert Erasmus (076 839 6973) of ouderling Piet Prinsloo (012 567 6109).
- Stuur ’n e-pos na: dsmagalieskruin@gmail.com of skriba@gkmagalieskruin.co.za.

Kontak ons | | Werf uitleg | Document reader | Wysig web